Nhớ NhatrangĐi đâu cũng nhớ quê mình

Nhớ đồi Trại Thủy, nhớ chùa Long Sơn,

Biển xanh cát trắng dừa cao

Một bên Cầu Đá, một bên Hòn Chồng

Tháp Bà, Xóm Bống, Hà Ra,

Chợ Đầm, Đồng Đế đi ra Rù Rì.

Ngoài khơi đảo Yến Hòn Tre,

Phía nam, Hòn Miểu Hòn Tầm Hòn Mun.

Ba phương trong đất bao quanh

Ruộng xanh núi đá, đường qua lũy Thành.

Tây Sơn chặn đứng Gia-Long

Pháp quân nhờ phản bạo tàn tấn công. 

Quanh co Sông Cái chảy qua

Máu pha dòng nước bao giờ  ai quên?

Rồi đây có được tài nhân

Yersin thương xứ định cư suốt đời

Suối Dầu kỷ niệm ghi ân

Danh tài để lại làm gương say này.


Nhatrang là xứ Trầm Hương

Ai qua để lại một vài mến thương

Bài ca bất hủ ghi tên

Giờ đây có đáng cho ta gợi tình ?

Còn đâu thơ mộng điểm hình

Phố phường lòe loẹt xe đi không ngừng

Nhà cao xấu xí chen đua

Không gian giã tạo bê tông lan tràn.

Nhớ khi Bà Huyện Thanh Quan

Nhìn sang đèo ải chạnh lòng tiếc thương

Tình riêng một mảnh ai chia

Tôi đây buồn tức nói sao cho vừa ?


Nguyễn Xuân Hùng

Octobre 2018

© cfnt, Collège Français de Nha Trang