Diaporama

Nha Trang xưa
(Đường phố Nha Trang trước năm 1975)
(Carte 1968 Plan et Légende)